Hazard assessment, complex hygienic standardization of sulfoxaflor in agricultural food raw materials, production and environmental objects; justification of regulations for the safe use of the insecticide based on it

  • Authors: O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, O.M. Bahatska, I.P. Pavlenko
  • UDC: 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-94-1-21-41
Download attachments:

O. Kravchuk, V. Medvediev, P. Zhminko, A. Hrynko, S. Serheiev, O. Bahatska, I. Pavlenko

 

State Enterprise “L.I. Medved’s Research Center for Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

 

ABSTRACT. Sulfoxaflor is recommended for use as an insecticide on wheat, barley, rapeseed, sugar beet, apple and cabbage. In the State Enterprise “L.I. Medved’s Research Center for Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, The Ministry of Health of Ukraine” a study was conducted on the toxicological and hygienic assessment of sulfoxaflor and the insecticide Transform, WG based on it; PDD of sulfoxaflor for humans, hygienic standards of the substance and regulations for safe use of the drug are substantiated.

Aim. Toxicological and hygienic assessment of sulfoxaflor and its insecticide, assessment of the risk of exposure to agricultural workers and the population.

Methods. Expert-analytical, toxicological, physico-chemical, hygienic.

Results. According to the parameters of toxicity, sulfoxaflor and the drug Transform, WG belong to pesticides of the 2nd class of danger according to the limiting criterion of harmfulness – the reproductive toxicity of sulfoxaflor. It has a polytropic effect on the body with predominant damage to the liver and reproductive organs. Mutagenic, carcinogenic and teratogenic activity and embryotoxicity of sulfoxaflor are not limiting when assessing its danger.

As a result of field studies, it was established that residual amounts of sulfoxaflor were not detected in the grain of the wheat and barley crops, the seeds of the rape crop and its oil, the roots of the sugar beet crop, the apple crop and their juice, cabbage at the limit level of detection methods.

The degree of possible professional risk of exposure to flupyradifurone in case of entering the body of agricultural workers by inhalation and dermal routes does not exceed the permissible level.

Conclusions. The use of the insecticide Transform, WG based on sulfoxaflor in the agriculture of Ukraine on wheat, barley, rapeseeds, sugar beetroots, apples and cabbage in compliance with hygienic standards and regulations is not dangerous talking about the sulfoxaflor contamination possibility of agricultural crops and environmental objects.

Keywords: insecticide, sulfoxaflor, toxicological properties, hygienic standards and regulations, hazard assessment.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / REFERENCES

1. Registratsionnye materialy dose o toksicheskikh svoystvakh i otdalennykh effektakh deystviya sulfoksaflora (XDE-208. XR-208. X11422208) proizvodstva kompanii «Dow Agrosciences LLC» (USA).

2. Registratsionnye materialy dose o mekhanizmakh deystviya sulfoksaflora (XDE-208. XR-208. X11422208) i ego metabolitov proizvodstva kompanii «Dow Agrosciences LLC» (USA) .

3. Registratsionnye materialy dose o toksicheskikh svoystvakh i otdalennykh effektakh deystviya metabolitov sulfoksaflora (XDE-208. XR-208. X11422208) proizvodstva kompanii «Dow Agrosciences LLC» (USA).

4. Conclusion on pesticide peer review. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfoxaflor. European Food Safety Authority. EFSA. Journal 2015;12(5):3692.

5. Registratsionnye materialy dose o metabolizme i ostatochnykh kolichestvakh sulfoksaflora proizvodstva kompanii «Dow Agrosciences LLC» (USA).

6. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov. Utv. MZ SSSR 13.03.87 №4263-87. Kiyev; 1988. 210 s.

7. Hihiienichna klasyfikatsiia pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.2.002–98, zatv. MOZ Ukrainy 28.09.98 №2. Kyiv; 1998. 20 s.

8. Guidelines on pesticide residue trials to provide data for the registration of pesticides and the establishment of maximum residue. FAO, UN. ROME; 1986.

9. Unifitsirovannye pravila otbora prob selskokhozyaystvennoy produktsii. produktov pitaniya i obektov okruzhayushchey sredy dlya opredeleniya mikrokolichestv pestitsidov. Utv. Minzdrava SSSR 21.08.1979 №2051-79;1980. 40 s.

10. Metodychni vkazivky z vyznachennia sulfoksafloru v zerni khlibnykh zlakiv ta koreneplodakh tsukrovoho buriaku metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii: №1671-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (Nakaz №212 vid 27.10.2020).

11. Metodychni vkazivky z vyznachennia sulfoksafloru v nasinni ripaku ta ripakovii olii metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii: №1670-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (Nakaz №212 vid 27.10.2020).

12. Metodychni vkazivky z vyznachennia sulfoksafloru v kapusti, yablukakh ta yabluchnomu soku metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii: № 1672-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (Nakaz №212 vid 27.10.2020).

13. Metodicheskiye ukazaniya k postanovke issledovaniy dlya obosnovaniya sanitarnykh standartov vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony: utv. MZ SSSR 04.04.80 №2163-80;1981. 20 s.

14. Metodicheskiye ukazaniya po ustanovleniyu oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony: utv. MZ SSSR 04.11.85 №4000-85; 1985. 34 s.

15. Metodychni vkazivky «Obgruntuvannia oriientovnykh bezpechnykh rivniv vplyvu (OBRV) khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mists», MV 2.2.6.-111-2004, zatv. MOZ Ukrainy 07.10.04 №485; 2004. 33 s.

16. Metodicheskiye ukazaniya po razrabotke i nauchnomu obosnovaniyu predelno dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vode vodoemov: utv. MZ SSSR 15.04.75 №1296-75; 1976. 78 s.

17. Guidelines for drinking-water quality. Second Edition. Geneva: WHO, 1993(1); 1996(2); 1997(3).

18. Metodychni vkazivky z vyznachennia sulfoksafloru u vodi metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii: № 1668-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (Nakaz № 212 vid 27.10.2020).

19. Vremennye metodicheskiye ukazaniya po primeneniyu raschetnogo metoda obosnovaniya oriyentirovochnykh dopustimykh kontsentratsiy (ODK) pestitsidov v pochve. Utv. MZ SSSR 14.01.1981 g. №2283-81; 1982. 6 s.

20. Metodychni vkazivky z vyznachennia sulfoksafloru u grunti metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii: №1669-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (Nakaz №212 vid 27.10.2020).

21. Сергеев С.Г. Оценка возможности возникновения острых токсических эффектов при работе с пестицидами с учетом их избирательности действия. Сучасні проблеми токсикології. 2008;4:29-31.

22. Metodychni rekomendatsii «Vyvchennia, otsinka i zmenshennia ryzyku inhaliatsiinoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsiuiut z nymy abo mozhut zaznavaty vplyvu pid chas i pislia khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh obiektiv: MP 8.8.1.4-162-2009. Zatv. MOZ Ukrainy 13.05.2009 №324; 2009. 32 s.

23. Metodychni vkazivky z vyznachennia sulfoksafloru v povitri robochoi zony ta atmosfernomu povitri metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii: №1667-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (Nakaz №212 vid 27.10.2020).

24. Guidance Document on Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies on Pesticides in EU Registration: report of the FOCUS Work Group on Degradation Kinetics, EC Document Reference Sanco/10058/2005 version 2.0. 434 p.

25. Vasilev VP. Dmitrenko PA. Kavetskiy VN i dr. Spravochnik po kontrolyu za primeneniyem sredstv khimizatsii v selskom khozyaystve (pod red. Vasileva VP). K.: Urozhay; 1989. 160 s.

26. Hoskin M. Mathematical treatments of the rate of loss of pesticide residues. Food and Agriculture Organization Plant Protection Bulletin. 1961;9:163–8.

 

Стаття надійшла до редакції 05.01.2023

The article was received by the editorial on January, 5th, 2023