HYGIENIC VALUE OF ACUTE ACTION OF SODIUM NITRATE AND CADMIUM CHLORIDE, TAKING INTO ACCOUNT AGE AND FEATURES OF METABOLISM

  • Authors: L.І. Vlasyk, Т.І. Kmet, О.G. Kmet
Download attachments:

Власик Л.І., Кметь Т.І., Кметь О.Г.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Київ

Комбінована дія на організм факторів техногенного походження створює сприятливі умови для виникнення "хімічного стресу". Особливо небезпечним являється вплив азотовмісних речовин та солей важких металів, які здатні ініціювати утворення продуктів ендогенного походження, викликати дозозалежний дизбаланс стану прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і в кінцевому результаті сприяти виникненню летального ефекту. Одну з визначальних ролей у розвитку токсичних ефектів відіграє генетично запрограмована активність ферментативних систем, які приймають участь у детоксикації ксенобіотиків. У зв'язку з цим пошук біомаркерів індивідуальної схильності до впливу токсикантів являється одним із пріоритетів сьогодення.

Тому метою роботи був пошук маркерів схильності до розвитку гострого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію за смертельним ефектом, середнім часом загибелі (TE50) у тварин різного віку.

Експерименти проведені на молодих, статевозрілих та старих щурах-самцях, відповідно 1,5, 6-ти та 22 місячного віку. Дослідних тварин було поділено на дві групи: "швидкі" та "повільні" ацетилятори. Кожна група включала 2 підгрупи: ?онтрольні тварини та щури, яким вводили у гострому експерименті хлорид кадмію та нітрат натрію в дозах близьких до 1/2 DL50.

При введенні комбінації цих речовин у дозі 1/2 DL50 було встановлено, що на 4-й день нітратно-кадмієвої інтоксикації загинуло 50% тварин молодого віку із "повільним" типом ацетилювання, тоді як зі "швидким" типом — лише 25%. Слід відмітити, що середній час загибелі (TE50) у "повільних" ацетиляторів складав — 80±8,00 годин, а для тварин зі "швидким" типом ацетилювання — 56±8,00 годин. Серед дорослих відмічалась смертність у 50% тварин із "повільним" типом ацетилювання, тоді як зі "швидким" типом — 36%. Середній час загибелі (TE50) у "повільних" ацетиляторів складав 41,14±4,42 годин, тоді як зі "швидким" типом — 33,16±5,88 годин. У старих тварин початок загибелі відмічали через 6 годин після введення ксенобіотиків (TE50 — 24 години). В кінці першої доби загинуло 50% тварин із "повільним" типом ацетилювання, а зі "швидким" типом — лише 25%.

Висновок.
1. За умов гострого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію маркером схильності за смертельним ефектом є "повільний" тип ацетилювання в усіх вікових групах.
2. За умов гострої нітратно-кадмієвої інтоксикації кумулятивний ефект (за TE50) був більш виражений у "повільних" ацетиляторів і зменшувався зі збільшенням віку у напрямку молоді > дорослі > старі.