CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF TOXICOLOGICAL EXPERIMENT IN CASE OF MAINTAINING SPF STATUS OF LABORATORY ANIMALS

  • Authors: G.M. Prodanchuk, О.М. Tkachuk, І.V. Kononenko, E.S. Zalinyan, І.О. Kovtun, Yu.M. Kostik
Download attachments:

Проданчук Г.М., Ткачук О.М., Кононенко І.В., Заліньян Є.С., Ковтун І.О., Костик Ю.М.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Київ, Україна

В умовах постійного вдосконалення сучасних методів токсикологічних досліджень на тваринах постає необхідність в отриманні більш точних результатів і забезпеченні відсутності впливу різноманітних факторів як на хід, так і на результати досліджень. Контамінація корму та води, що вживають піддослідні тварини, відсутність контролю за мікрофлорою організму тварин є чи не найважливішими факторами, що негативно впливають на результати токсикологічних досліджень.

Саме для того, щоб усунути цей негативний вплив, на базі інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя був створений SPF-віварій. SPF-тварини (SPF — Specific Pathogen Free) — це вільні від специфічної патогенної мікрофлори тварини. Саме відсутність патогенної мікрофлори, жорсткий контроль за станом здоров'я та постійна оцінка мікробіологічних показників організму роблять SPF-тварин досить привабливими для використання у токсикологічних дослідженнях. Цю привабливість обумовлює стандартна реакція на всі маніпуляції в ході проведення токсикологічного експерименту, що відзначається у всіх без винятку SPF-тварин.

Відповідно до міжнародного досвіду стандартність лабораторних тварин забезпечується, з одного боку, сучасною технологією їхнього розведення і утримання в "бар'єрній" системі, з іншого боку — єдиними критеріями оцінки стану здоров'я.

Приміщення SPF-віварію Інституту екогігієни і токсикології, побудовані по типу "чистих приміщень", та складаються з двох основних секторів — розплідника і експериментального блоку, що придатні для застосування технології розведення і проведення токсикологічних експериментів з підтриманням у тварин SPF категорії. Повітря, що надходить в приміщення з дослідними тваринами, очищується за допомогою системи фільтрів, причому остання фільтрація проходить за допомогою НЕРА фільтра (99,97% затримання часточок розміром 0,3 мкм). Додатковим фактором забезпечення безпеки є підтримання надлишкового тиску у бар'єрних приміщеннях.

Для годування тварин використовується апатогенний стандартизований комерційний корм для гризунів, який стерилізується при надходженні в чисті приміщення. Використання стандартизованого корму є важливою складовою у забезпеченні стандартності тварин.

Очищена зворотнім осмосом та простерилізована в проточному УФ-стерилізаторі питна вода подається в приміщення SPF-віварію системою водопідготовки.

Кожний окремий підрозділ або ділянка SPF віварію мають доступні для використання поточні стандартні операційні процедури (СОП), що стосуються їх діяльності. Друковані видання, регламент, аналітичні методи, статті та посібники використовуються, як додатки до стандартних операційних процедур. Науковий та допоміжний персонал, що виконує роботу з тваринами, має відповідну підготовку, кваліфікацію та досвід. Перш ніж одержати допуск до самостійної роботи, співробітник протягом місяця працює під спостереженням досвідченого працівника тієї санітарної зони, у яку він прийнятий на роботу.

Таким чином процес підтримання SPF статусу лабораторних тварин в умовах SPF-віварію інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя відповідає сучасним світовим вимогам та може використовуватись при проведенні токсикологічних досліджень на тваринах.

В доповіді будуть представлені та показані відповідні технологічні особливості проведення наукових досліджень в умовах підтримання SPF статусу лабораторних тварин на базі SPF-віварію інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя.