HYGIENIC EVALUATION OF ENVIRONMENTAL FATE OF HERBICIDE CYCLOXIDIME

  • Authors: Т.О. Gulay
Download attachments:

Гулай Т.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра гігієни харчування м. Київ, Україна

Cьогодні в Україні з метою реєстрації для захисту посівів соняшнику проходить державне випробування гербіцидний препарат на основі циклоксидиму Фокус Ультра. Оскільки препарат на основі даної хімічної речовини раніше в Україні не застосовувався, необхідно провести детальну гігієнічну оцінку його поведінки в об'єктах навколишнього середовища та обґрунтувати всі необхідні гігієнічні нормативи і регламенти, передбачені чинним законодавством.

Встановлено, що гідролітична стійкість циклоксидиму залежить від рН води і збільшується в лужному середовищі. В нейтральному середовищі період напівруйнації (τ50) становить 172 доби. Деградація сполуки значно прискорюється під дією ультрафіолетових променів.

Циклоксидим швидко руйнується у ґрунті, ?50 за різних ґрунтово-кліматичних умов в лабораторних дослідах 0,2-2,6 діб, τ90 — 0,5-8,6 діб. Основний метаболіт у ґрунті — циклоксидим-сульфоксид. Крім нього утворюються ще 3 ідентифікованих метаболіти, які є менш токсичними у порівнянні з останнім. Речовина слабо сорбується ґрунтом (коефіцієнт сорбції Кос 5-18мл/г — залежить від типу ґрунту) і є доволі рухомою. В той же час, за показниками індексу потенційного вимивання (-0,42) та індексу росту концентрацій у ґрунтових водах (4,43х10-4 мкг/л) рівень небезпечності забруднення ґрунтових вод є низьким, оскільки циклоксидим швидко руйнується у ґрунті.

Речовина малотоксична для ґрунтових дощових черв'яків; у нормі витрати 2,5 кг/га впродовж 28 діб не впливає на мінералізацію у ґрунті азоту та вуглецю.

Таким чином, циклоксидим високостійкий у воді (І клас небезпечності), але малостійкий у ґрунті (IV клас небезпечності), що робить його надходження у ґрунтові води малоймовірним.