RESEARCH OF TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF POLYVINYLPYRROLIDONE

  • Authors: О.М. Golinko, H.А. Demich, N.О. Stadnichuk, Т.І. Moroz
Download attachments:

Голінько О.М., Деміч А.А, Стаднічук Н.О., Мороз Т.І.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

Полівінілпіролідон (Е1201) являє собою низькомолекулярний полімер, що широко використовується у харчовій промисловості цілого ряду країн як загущувач, стабілізатор, освітлювач, в тому числі для зниження вмісту заліза у виноматеріалах, схильних до зворотніх колоїдних помутнінь, для виправлення та попередження побуріння білих вин, зумовленого вмістом заліза ( у кількості 0,01- 0,05 мг/л), а також для згущення напоїв у тому числі прозорих. Інша галузь застосування — медицина (як детоксикант, що утворює комплекси з токсинами і виводить їх із організму).

Е1201 дозволений для використання у Євросоюзі, США, РФ. У Codex Alimentarius: як загущувач, стабілізатор, освітлювач для ряду продуктів (напої, в тому числі безалкогольні, сидр). Застосовується за технологічною необхідністю.

Згідно з Директивою 2002/46/ЄС його дозволено використовувати у таблетках та таблетках, вкритих оболонкою quantum satis (тобто за технологічною необхідністю).

У РФ розглядається як "загуститель, стабилизатор, осветлитель, диспергирующий агент", дозволений для використання у біологічно активних добавках до їжі у таблетованій формі.

В Україні Е1201 був зареєстрований як компонент для формування та покриття таблетованих лікарських засобів. Крім того він застосовується у хімічній, текстильній, парфумерній промисловості та у медицині.

Метою проведеної роботи була оцінка безпечності полівінілпіролідону та розробка рекомендацій щодо його використання у вітчизняній харчовій промисловості. Проведено аналіз джерел наукової інформації щодо токсикологічних характеристик Е1201. Встановлено, що гостра токсичність: DL50 для різних видів тварин становить від 12000-15000 мг/кг (миші) до 40000 мг/кг (мурчаки). Проаналізовані результати хронічних досліджень, вивчення мутагенної, канцерогенної активності, тератогенності та досвіду застосування у людей. У науковій літературі не знайдено повідомлень про канцерогенність Е1201, як наслідок тривалого перорального введення.

Проведено власні дослідження Е1201 за вмістом токсичних елементів (миш'як, свинець, кадмій, ртуть, мідь, цинк), за мікробіологічними показниками та показниками радіаційної безпеки.

За результатами експертного обстеження документації та власних досліджень встановлена можливість внесення харчової добавки полівініл-піролідон (Е 1201). до "Переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах" МОЗ України видана відповідна постанова Головного державного санітарного лікаря від 27 грудня 2010 р. за № 43.