EXPERIMENTAL TOXICOLOGICAL RESEARCH ORGANIZATION ACCORDING TO GOOD LABORATORY PRACTIC REQUIREMENTS

  • Authors: G.M. Prodanchuk, Yu.M. Kostik, Ya.V. Kolianchuk, І.О. Kovtun
Download attachments:

Проданчук Г.М., Костик Ю.М., Колянчук Я.В., Ковтун І.О.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Київ

Центр превентивної та регуляторно токсикології (ЦПРТ) Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя проводить експериментальні токсикологічні дослідження згідно заявленої галузі діяльності та акредитований на відповідність вимогам належної лабораторної практики (GLP). Вимоги даної системи якості передбачають організацію процесів та умов, при яких ЦПРТ здійснює планування, проведення, контроль, оцінку ризику хімічних речовин, реєстрацію і складання звітів по токсикологічним дослідженням, в тому числі досліджень на лабораторних тваринах та "in vitro". В створеній програмі забезпечення якості визначені відповідальність, обовязки та повноваження адміністрації ЦПРТ, керівників дослідження, головних дослідників та персоналу. Визначені обов'язки персоналу, що відповідає за програму забезпечення якості та порядок проведення внутрішніх аудитів. Програма забезпечення якості включає проведення аудиту досліджень, інспекцію дослідницької лабораторії а також існпекцію процесу проведення експерименту. Також включені вимоги до приміщень, обладнання, тест-систем, зразків та вимоги до проведення досліджень.

Стоворення задокументованої системи якості в лабораторії із переліком стандартних операційних процедур забезпечило простежуваність, достовірність та якість результатів досліджень. Організація проведення експериментальних токсикологічних досліджень згідно вимог GLP в Центрі превентивної та регуляторної токсикології (ЦПРТ) Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя дозволило вивести якість проведення досліджень на новий рівень.