NICOTINE DETERMINATION IN CONDENSATE OF CIGARETTE SMOKE

  • Authors: A.E. Podrushnyak, A.M. Stroy, O.O. Khudaykulova, О.S. Lipisvitskiy, Yu.P. Heilik
Download attachments:

Подрушняк А.Є., Строй А.М., Худайкулова О.О., Ліпісвіцький О.С., Хейлік Ю.П.
Iнститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

Давно відомо, що тютюнопаління є одним з основних етіологічних факторів виникнення і розвитку коронарної хвороби серця, цереброваскулярних захворювань, розладів периферійного кровообігу та багатьох інших негативних наслідків впливу тютюну на організм. До важливих складових конденсату сигаретного диму є нікотин (3-[2-(N-метилпіролідініл)]піридин) — природна речовина, яка знаходиться в тютюновій сировині. Летальна доза нікотину для дорослої людини становить близько 60 мг і за своєю токсичністю від більш небезпечний, ніж стрихнін, синільна кислота та миш'як. Завдяки близькості хімічної структури біологічна дія нікотину схожа на дію ацетилхоліну — речовини, яка приймає активну участь у передаванні нервових імпульсів в організмі.

Законодавствами більшості країн світу максимально допустимий рівень вмісту нікотину в димі регламентовано, зокрема, в Україні він становить 1,2 мг/сигарету. Дотримання виробниками тютюнової продукції вказаних вище вимог, а також об'єктивне встановлення відповідності приведеній на упаковці сигарет інформації щодо фактичної концентрації речовини вимагає сучасних методів контролю.

В світовій практиці застосовується метод визначення нікотину в конденсаті диму згідно з ГОСТ 30438-2003 (ISO 3400:1997) "Сигареты. Определение содержания алкалоидов в конденсате дыма. Спектрометрический метод", в основі якого лежить спектрофотометричне визначення рівня вмісту суми алкалоїдів. Його основним недоліком є складність процесу підготовки проб, а саме необхідність перегонки екстракту з метою усунення нейтральних речовин, що заважають визначенню алкалоїдів.

Більш широкого застосування набув метод згідно з ГОСТ 30570-98 (ISO 10315-91) "Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии". Він передбачає використання колонки внутрішнім діаметром 4 мм, довжиною 2 м та стаціонарної фази — 10 % поліетиленгліколю 20000 з 2 % гідроксиду калію на силанізованому, відмитому кислотою носії з зернистістю 0,175 мм. Цей метод досить точний і забезпечує діапазон визначення нікотину в межах від 0,02 до 2,0 мг/см3.

Проте, у випадках, коли концентрації нікотину та норнікотину (або його аналогів) в екстракті конденсату диму сигарет майже рівнозначні, відбувається накладання піків цих речовин. З метою покращення їх розподілу нами експериментально були встановлені умови визначення з використанням вітчизняного газового хроматографа "Цвет" 500М за допомогою капілярної колонки Zebron ZB-FFAP 50m x 0.32mm ID x 0,5 µm film з нерухомою фазою Nitroterephalic Acid Modified Polyethylene Glycol. Як свідчить власний досвід, незалежно від співвідношення вмісту норнікотину та нікотину в пробі вказані умови забезпечують як їх повне розділення на окремі піки, так і достовірне кількісне визначення.