TOXICOLOGICAL-HYGIENIC BEHAVIOR OF SOME DISINFECTANTS

  • Authors: O.I. Galushka, S.I. Galushka
Download attachments:

Галушка О.І., Галушка С.І.
Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

У сучасних умовах ведення тваринництва на промисловій основі з метою недопущення інфекційних, інвазійних, антропонозних хвороб, важливе місце займає дезінфекція. Дезінфекція має вирішальне значення в неспецифічній профілактиці захворювань сільськогосподарських тварин та птиці.

Об'єктами досліджень були дезінфекуючі препарати "Біоконтакт", "Біолюфт", "Йодезоль" виробництва ТОВ "Біохем ЛТД" (м. Київ). Препарати призначені для проведення профілактичної та вимушоної аерозольної дезінфекції об'єктів, що підлягають ветеринарному нагляду (птахівничі і тваринницькі/звірино-пушні включно/).

При інгаляційному поступленні препарати викликають подразнення верхніх дихальних шляхів.

При пероральному введенні ЛД50 засобу дезінфікуючого "Біолюфт" для білих щурів складає 1900 мг/кг, для білих мишей — 970 мг/кг; засобу "Біоконтакт" — для білих щурів — 1800 мг/кг, для білих мишей — 830 мг/кг; засобу "Йодезоль" для білих мишей та щурів — більше 6000 мг/кг.

Після занурювання хвостів білих мишей в нативні препарати у тварин спостерігалась рухова активність та симптоми подразнюючої дії. Зі сторони шкірних покривів після 1-3-кратного занурювання відмічались некротичні явища.

Внесення 1 краплі всіх засобів в кон'юнктивальний мішок ока кролів викликало різко виражену пошкоджуючу дію: гіперемія — 3 бали, виділення — 3 бали, набряк — 4 бали (згідно класифікації А. Majda i Chrusaielska).

Компоненти, що входять до складу дезінфікуючих засобів "Біолюфт" та "Йодезоль" не володіють сенсибілізуючоми властивостями. Гліоксаль, глутаровий альдегід та полігексаметиленгуанідін гідрохлорид, які входять до складу дезінфекуючого засобу "Біоконтакт", виявляють сенсибілізуючі властивості.

При використанні препаратів необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей у відповідності з ГОСТ 12.4.011-89.