Achievements of the Scientist (to the 80th anniversary of Tetiana Kharchenko)

Download attachments:

Свій 80-літній рік народження відсвяткувала Тетяна Федорівна Харченко, кандидат медичних наук, керівник відділу комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних виробів та товарів широкого вжитку.

Цей день знаменний ще й тим, що співпадає з вагомою віхою для кожної справжньої трудівниці — 50-річчям плідної наукової діяльності. Традиційно у такі дні згадується життєвий шлях, пройдений на перехресних стежках буття.

Тетяна Федорівна народилася у Запоріжжі в родині лікаря. Як буває у таких родинах, діти найчастіше успадковують фах батьків. Отже, невипадковим був вибір і Тетяни Федорівни: Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет, який успішно закінчила у 1965 році. Одержавши направлення на роботу, працювала в районній санепідстанції на посаді епідеміолога.

Знаковим для Т.Ф. Харченко став 1966 рік, коли доля її звела з ВНІІГІНТОКСом. Це і визначило все її подальше фахове зростання: спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, потім старшого наукового співробітника. У 1974 році захистила кандидатську дисертацію «Гигиенические исследования клеящих материалов (перхлорвиниловых, латексных, инденкумароновых и эпоксидных) и регламентация применения их в строительстве».

За роки трудової діяльності Тетяна Федорівна очолювала різні підрозділи Центру, зокрема лабораторію комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки неметалевих матеріалів та виробів, а з 1990 року — відділ ткосиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку.

Розгалужене коло науково-практичних інтересів, ерудиція, вміле керівництво, організаторські здібності науковця визначили основні напрямки науково-практичної діяльності Т.Ф. Харченко. Зокрема, наукове обгрунтування гігієнічної регламентації виробів медичного призначення вітчизняного та імпортного виробництва з проведенням токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних та санітарно-гігієнічних досліджень хімічних речовин та матеріалів у сфері комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку.

За цей час на підставі санітарно-епідеміологічної експертизи запропоновано до використання в медичній практиці понад 2000 виробів медичного призначення (перев'язувальні матеріали, лейкопластирі, вироби гігієни та санітарії, матеріали стоматологічного призначення, вироби, які контактують з кров'ю, шовні матеріали, прилади та інструменти) та близько 5000 виробів парфумерно-косметичної промисловості.

Нині проводяться роботи по обгрунтуванню гігієнічних регламентів застосування ВМ та з наукового обґрунтування «Загальних методичних вказівок з токсиколого-гігієнічної оцінки та регламентації виробів медичного призначення», «Санітарних норм і правил з використання виробів медичного призначення», гігієнічних показників до НТД на сировину та вироби з неї, уніфікованих програм до токсиколого-гігієнічної оцінки матеріалів та виробів медичного призначення.

Харченко Т.Ф. — член-кореспондент Української громадської технологічної академії, керівник відділу комплексної токсикологічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку ДП „Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя”, який очолює вже 35 років.

Багаторічна наукова та практична діяльність присвячена комплексній токсиколого-гігієнічній оцінці небезпеки застосування полімерних матеріалів у народному господарстві, проблемі захисту населення від впливу хімічних речовин, які можуть потрапляти до організму людини з виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку, шляхом розробки нормативів та регламентів застосування.

За участі Тетяни Федорівни розробляються проекти перспективних та річних планів роботи відділу, методичні та робочі програми для проведення досліджень, виконуються науково-дослідні роботи, передбачені у тематичному плані, визначаються перспективи їх розвитку, впроваджуються системи забезпечення і контролю якості досліджень та ін.

За час наукової діяльності вона є автором 165 наукових праць у галузі гігієни і токсикології, з них за останні 5 років 7 робіт в журналах та 15 тез у збірниках. У наукових планах Харченко Т.Ф. — подальший розвиток досліджень щодо вдосконалення науково-методичних підходів до оцінки ризиків застосування виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку.

Тетяна Федорівна Харченко — відома як висококваліфікований фахівець у галузі токсикології хімічних речовин. Вона взірець надзвичайної працездатності, відданості улюбленій справі та сумлінного виконання своїх обов‘язків. Її наукові досягнення відзначені почесними грамотами МОЗ.

Щиро вітаємо Вас, шановно Тетяно Федорівно, з визначною датою! Бажаємо міцного здоров'я, родинного щастя і затишку, невичерпної енергії та творчого натхнення!

Колектив ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»

Редакційна колегія журналу

«Український журнал сучасних проблем токсикології»