Protocols of care for acute poisonings (continued: Actions to remove the poison that is not sucked, part 3)

  • Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
  • UDC: 615.9:615.099
Download attachments:

Л.І.Власик, Н.О.Волошина, М.А.Георгіянц, І.П.Гребняк, Т.М.Думенко, Н.В.Кокшарьова, А.М.Колесніков, А.М.Морозов, М.А.Мохорт, С.М.Недашківський, Г.І.Пастернак, М.Г.Проданчук, І.В.Савін, Н.М.Серединська, А.В.Степаненко, І.М.Трахтенберг, О.Ю.Федоренко, В.І.Черній, Б.С.Шейман

Міністерство охорони здоров'я України; Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України; Інститут медицини праці АМН України; ДонМУ ім. М.Горького МОЗ України; Державний фармакологічний Центр МОЗ України; Центральний формулярний Комітет МОЗ України; Інституту медико-біологічних проблем МОЗ України; Інститут фармакології і токсикології АМН України; ХМАПО МОЗ України; Луганський ДМУ МОЗ України; НМУ ім. О.О.Богомольця МОЗ України; НМАПО МОЗ України. Київ-Донецьк-Харків-Луганськ

SUMMARY: the unabsorbed substances removal activities are expound in the Part III of Protocols of Medical aid rendering in cases of acute poisoning.
Key words: acute poisoning, therapy, stomach sanitization, enterosorbtion, patient's skin preparation, patient's eye preparation.

ЗАХОДИ ЩОДО ВИДАЛЕННЯ ОТРУТИ, ЯКА НЕ ВСМОКТАЛАСЯ

Санація шлунка.

– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують гіперосмолярний (5 %) розчин NaCL;
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):

==> глина біла;
==> крохмаль;
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг;
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока);
==> танін* (0,1-0,2 % розчин);
==> Цитрат магнію* 5-10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 20-50 мл;
• у віці 6-12 років — 100-150 мл;
• середня добова доза для дітей — 200-300 мл.

==> Сульфат магнію 10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 2-5 мл;
• у віці 6-12 років — 5-10 мл;
• середня добова доза для дітей старшої вікової групи — 10-30 мл.

Повторні санації кишечника гіперосмолярним водним розчином NaCL через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі: • для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год
– інші ентеросорбенти.

ПРОТОКОЛ №10

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПРЕПАРАТАМИ ЗАЛІЗА (МКХ 10: Т45).

Санація шлунка

– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– Дефероксамін, p\os: у загальний обсяг рідини для промивання шлунка (старше 1 року — 1 л на рік життя, але не більше 8 л кип'яченої води ) додати 5-10 г Дефероксаміна (зв'язування окисного заліза Дефероксаміном приводить до утворення водорозчинного феріоксаміну:);
– Натрію гідрокарбонат (у лужному середовищі, при рН вище 5,0, закисне залізо перетворюється на окисне й може бути зв'язано основним антидотом Дефероксаміном). Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг;
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока);
==> танін* (0.1-0.2 % розчин).
==> Цефуроксамін у дозі 3-5 г;
==> Натрію-кальцію едетат (Тетацин кальцію) в дозі 0.5-1 г.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель)
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.

ПРОТОКОЛ №11

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПЕРМАНГАНАТОМ КАЛІЮ (МКХ 10: Т37, Т37.1)

Санація шлунка до знебарвлення промивних вод:
– 0.5-1 % розчином аскорбінової кислоти;
– складом з:
==> 200 мл 3 % розчину перекису водню, 400 мл 3 % розчину оцтової кислоти, 2.0 л теплої води;
==> водою з активованим вугіллям (40 г/л води);
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг;
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока);
==> глина біла;
==> крохмаль;
==> 0,5-1 % розчин аскорбінової кислоти (20 мл 5 % розчину аскорбінової кислоти розводять в 80 мл води — співвідношення 1,4).

Примітка: застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.

ПРОТОКОЛ №12

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ЙОДОМ (МКХ 10: Т37, Т37.1).

Санація шлунка.
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– зондове промивання шлунка до чистих промивних вод, зникнення синього фарбування:
==> на до шпитальному етапі (при відсутності антидотів):
• питною водою із крохмалем, борошном (20-30 на 1 л рідині);
==> на до шпитальному, шпитальному етапах (при наявності антидотів):
• 5 % розчином Тіосульфату натрію (16.6 мл 30 % розчину Тіосульфату натрію на 100 мл питної води або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5),
– усередину після промивання шлунка:
==> магнію оксид (20 г на 200 мл води);
==> вугілля активоване (20 г на 200 мл води);
==> Тіосульфат натрію 0,5 % розчин (16,6 мл 30 % розчину Тіосульфату натрію на 100 мл питної води або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5) у дозі:
• немовлята — 10.0;
• молодший вік — 20.0;
• шкільний вік — 50.0;
==> крохмаль.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів при прийомі усередину отрут, що володіють припікальною дією, протипоказано.

ПРОТОКОЛ №13

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ БОРНОЮ КИСЛОТОЮ (МКХ 10: Т37, Т37.1).

Санація шлунка.
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> 5 % розчин сорбіту;
==> 15 % розчин манітолу;
==> магнію окис (2 % розчин);
– усередину після промивання шлунка:
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока).

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів при прийомі усередину отрут, що володіють припікальною дією, протипоказано.

ПРОТОКОЛ №14

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ФЕНОЛАМИ (МКХ 10: Т50).

Санація шлунка.
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– перед промиванням усередину слизові відвари, молоко, вазелінове масло (3-4 мл/кг);
– для промивання шлунка використовують:
==> при відсутності антидотів:
• питна вода, вапняне молоко, незбиране молоко, суспензія яєчного білка у воді, молоці (12 яєчних білків на 1 л рідині);
• жири — рослинного, вазелінове масла;
• рослинна олія, 10 % розчин гліцерину з активованим вугіллям, 2 % розчин тіосульфату нaтрія;
==> при наявності антидотів:
• 10 % розчин кальцію глюконату;
• сульфат натрію (1г/рік життя усередину в 100 мл води);
• магнію оксид (20 г на 200 мл води);
• вугілля активоване (20 г на 200 мл води);
– усередину після промивання шлунка:
==> Тіосульфат натрію 0,5 % розчин (16,6 мл 30 % розчину Тіосульфату натрію на 100 мл питної води або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5) у дозі:
• немовлята — 10,0;
• молодший вік — 20,0;
• шкільний вік — 50,0;
==> слизові відвари (рисовий, вівсяний)
==> 10 % розчин кальцію глюконату (1 мл на рік життя, життя);

Повторні санації кишечнику (4 % розчин NaHCO3) через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів при прийомі усередину отрут, що володіють припікальною дією, протипоказано.

ПРОТОКОЛ №15

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ (МКХ-10: Т50).

Санація шлунка.
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> 1 % розчин сечовини;
==> 2-3 % розчин хлориду амонію;
==> суміш активованого вугілля з водою (40 г на 1 л води);
==> при отруєнні формаліном — 2 % розчин вуглекислого, оцтовокислого або хлориду амонію з 10 % розчином сечовини.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> 1-3 % розчин хлориду амонію (при відсутності ознак поразки бруньок);
==> 1-2 % розчин NaHCO3;
==> слизові відвари (рисовий, вівсяний);

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Обробка уражених ділянок шкіри:
– 5 % розчином аміаку;
– 1-2 % розчином NaHCO3;
– обмивання проточною водою.

Примітка: застосування проносних засобів при прийомі усередину отрут, що володіють припікальною дією, протипоказано

ПРОТОКОЛ №16

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ВИДІЛЯЮТЬ ХЛОР (ЯКІ, ПІД ВПЛИВОМ СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ ШЛУНКА, ВИДІЛЯЮТЬ МОЛЕКУЛУ ХЛОРУ — CL2) (МКХ 10: Т50).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> воду;
==> некип'ячене молоко.

Примітка:
a) лужні розчини для промивання протипоказані;
b) розчини кислот також не застосовуються, оскільки звільняють хлор з токсикантів.

– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> при отруєнні невідомими (або мікст) лікарськими препаратами:
• глина біла;
• крохмаль;
• вугілля активоване у дозі 1 г/кг;
==> при отруєнні похідними фосфору — розчин пермaнгaнaту калію (1:2000);
==> при отруєнні сполуками фосфору — міді сульфат у дозі 0,1-0,2 г;
==> при отруєнні кислотами:
• магнію окис (2 % розчин);
• білкові розчини;
• яєчні білки;
• молоко;
• рослинне масло.
==> при отруєнні синильною кислотою і її солями:
• Тіосульфат натрію 0,5 % розчин (16,6 мл 30 % розчину Тіосульфату натрію на 100 мл питної води або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5) у дозі:
- немовлята — 10,0;
- молодший вік — 20,0;
- шкільний вік — 50,0;
• 0,05-0,1 % розчин нітрату кобaльту;
• 0,04 % розчин пермaнгaнaту калію;
• Амілнітрит*: інгаляційно, шляхом нанесення розчину на марлеву маску й вдихання повітря через маску. Дози розчину:
- середня добова разова доза для дорослих — 2-3 краплі розчину на маску (для вдихання);
- максимальна разова доза для дорослих — 0,1 мл розчину (6 крап.) на маску (для вдихання);
- максимальна добова доза для дорослих — 0,5 мл розчину (30 крап.) на маску (для вдихання);
- дітям старше 5 років — 1-2 крап. на маску (для вдихання);
- при отруєнні Ціанідами, можна застосувати повторно.
==> Вугілля активоване.
– промивання очей:
==> проточною водою;
==> при болю в очах — закапування 2 % розчину Прокаїну.

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першо доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів при прийомі усередину отрут, що володіють припікальною дією, протипоказано.

ПРОТОКОЛ №17

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПРЕПАРАТАМИ СРІБЛА (МКХ 10: Т50).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– перед промиванням шлунка усередину слизуватий відвар, молоко.
– для промивання шлунка використовують 1-2 % розчин натрію хлориду.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> 2-5 % розчин натрію хлориду по 5-10 мл усередину щогодини;
==> Тіосульфат натрію 0,5 % розчин (16,6 мл 30 % розчину Тіосульфату натрію на 100 мл питної води або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5) у дозі:
• немовлята — 10,0;
• молодший вік — 20,0;
• шкільний вік — 50,0;
==> 0,05-0,1 % розчин нітрату кобaльтa;
==> масляні клізми;
==> слизові відвари;
==> молоко;
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг;
==> танін* (0,1-0,2 % розчин);
==> холод на живіт.

Повторні санації кишечнику 2 % розчином кухонної солі, через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.

ПРОТОКОЛ №18

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ГІПОГЛІКЕМІЮ (МКХ 10: Т38.3).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
==> для промивання шлунка використовують гіперосмолярний (5 %) водяний розчин NaCl;
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> глина біла;
==> крохмаль;
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг.

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• ;для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

ПРОТОКОЛ № 22

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ b-БЛОКАТОРАМИ (МКХ 10: Т46).

ПРОТОКОЛ № 23

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ БЛОКАТОРАМИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ (МКХ 10: Т46).

Санація шлунка
– показана тільки при стабільній гемодинаміці пацієнта. У разі порушення свідомості (сопор, кома — здійснюється попередня інтубація трахеї). Призначення блювотних засобів (сироп іпекакуани — протипоказані).
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення не повинен перевищувати 75 % від вікового обсягу шлунка потерпілого;
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують гіперосмолярний (5 %) розчин NaCL;
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або сполучення):
==> глинa білa;
==> крохмaль;
==> вугілля aктивоване у дозі 1 г/кг. Найбільш ефективно до 2-х годин з моменту отруєння
==> сорбіт у дозі 1г/кг маси тіла. Сприяє поновленню перистальтики кишечнику, володіє послаблюючим ефектом. Добре поєднується з активованим вугіллям.
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока);
==> Цитрат магнію* 5-10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 20-50 мл;
• у віці 6-12 років — 100-150 мл;
• середня добова доза для дітей — 200-300 мл.
==> Сульфат магнію 10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 2-5 г;
• у віці 6-12 років — 5-10 г;
• середня добова доза для дітей — 10-30 г.

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водяним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту шпиталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: половинна доза від початкового введення через 6-8 год., поєднується з сорбітом також у половинній дозі;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

ПРОТОКОЛ № 32

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ РОЗЧИННИКАМИ (МКХ 10: Т52).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують гіперосмолярний (5 %) розчин NaCL;

==> при отруєнні бензином, керосином: 2 % розчин двовуглекислої соди;
==> при отруєнні фтором (фторутримуючими речовинами):
• 2 % розчин двовуглекислої соди;
• 0,5 % розчин хлориду кальцію.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> глина біла;
==> крохмаль;
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг.
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока);
==> Цитрат магнію* 5-10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 20-50 мл;
• у віці 6-12 років — 100-150 мл;
• середня добова доза для дітей — 200-300 мл.
==> Сульфат магнію 10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 2-5 г;
• у віці 6-12 років — 5-10 г;
• середня добова доза для дітей — 10-30 г.
==> при отруєнні бензином, керосином: вазелінова олія, рослинна олія;
==> при отруєнні бензолом: вазелінова олія, вугілля активоване;
==> при отруєнні дихлоретаном: вазелінова олія;
==> при отруєнні фтором (фторутримуючими речовинами): мед (1 столова ложка на стакан води), молоко.

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.. – інші ентеросорбенти.

Примітка: застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.

ПРОТОКОЛ № 33

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ГАЗАМИ, ДИМАМИ Й ВИПАРАМИ (МКХ 10: Т59).

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

ПРОТОКОЛ № 34

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ КИСЛОТАМИ (МКХ 10: Т54).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– знеболювання на до шпитальному етапі (до промивання шлунка й перед транспортуванням у ЛПЗ):
==> 1 % розчин Тримеперидину в дозі 0,1 мл на 1 рік життя (у сполученні з 0,1 % розчином атропіну сульфату в дозі 0,05-0,1 мл на 1 рік життя, 0,01мг/кг);
==> в умовах транспортування потерпілого в ЛПЗ бригадою ШМД — знеболювання закисно-кисневою сумішшю;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> холодна кип'ячена вода (спазм судин слизової оболонки шлунка знижує абсорбцію токсикантів);
==> 0.9 % розчин NaCl;
==> 2 % розчин магнію оксиду;
==> збиті яєчні білки (4-12 білків на 1 л води);
==> молоко;
==> при отруєнні кислотами:
• магнію окис (2 % розчин);
• білкові розчини;
• яєчні білки;
• молоко;
• рослинне масло.
==> при отруєнні синильною кислотою і її солями:
• Тіосульфат натрію в дозі 5-10 % розчин;
• 0,05-0,1 % розчин нітрату кобaльтa;
• 0,04 % розчин пермaнгaнaту калію;
• Вугілля активоване.
==> при отруєнні щавлевою або фтористою кислотами — 0,5 % розчин хлориду, глюконату або лaктaту кальцію, молоко, мед.

Примітка:
a) виявлення крові в промивних водах не є протипоказанням до проведення промивання шлунка;
b) застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> ентеросорбенти;
==> антацид (Алюміній + магнію гідроксид + бензокаїн (Алмагель) й ін.);
==> холодне некип'ячене молоко (до 500 мл);
==> 10 % водна емульсія рослинного масла 200 мл з 2 г анестезину: по 2,5-20 мл препарату кожні 2 години, протягом доби;
==> 10 % розчину магнію оксиду (5-10 мл 6-8 разів у день);
Обробка шкірних покривів:
– обмивання уражених ділянок шкіри проточною водою;
– мазь гідрокортизонова (Гідрокортизон);
– гель Лідокаїновий (Лідокаїн);
– мазь із антибіотиком.
Обробка очей:
– промивання 0,9 % розчином NaCl;
– проточною водою;
– закапати в очі Тетракаїн*.

ПРОТОКОЛ № 35

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ЛУГАМИ (МКХ 10: Т54).

Обробка уражених ділянок шкіри:
– обмивання проточною водою;
– 5 % розчин оцтової кислоти;
– 1 % розчини винних, лимонної кислот, глютамінова кислота (запропоновані для промивання шлунка, наступного вживання усередину );
– мазь гідрокортизонова (Гідрокортизон);
– гель Лідокаїновий (Лідокаїн);
– мазь із антибіотиком.
Обробка очей:
– промивання очей 0,9 % розчином NaCl;
– проточною водою;
– закапати в очі Тетракаїн*.

Примітка: при отруєнні лугами промивання шлунку протипоказане.

ПРОТОКОЛ № 36

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ОКИСЛЮВАЧАМИ (МКХ 10: Т54).

Санація шлунка
– знеболювання на до шпитальному етапі (до промивання шлунка й перед транспортуванням у ЛПЗ):
==> 1 % розчин Тримеперидину в дозі 0,1 мл на 1 рік життя (у сполученні з 0,1 % розчином атропіну сульфату в дозі 0,05-0,1 мл на 1 рік життя, 0,01мг/кг);
==> в умовах транспортування потерпілого в ЛПЗ бригадою ШМД — знеболювання закисно-кисневою сумішшю;
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> холодна кип'ячена вода (спазм судин слизової оболонки шлунка знижує абсорбцію токсикантів);
==> 0,9 % розчин NaCl;
==> збиті яєчні білки (4-12 білків на 1 л води);

Примітка:
a) виявлення крові в промивних водах не є протипоказанням до проведення промивання шлунка;
b) застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> до 200 мл 10 % водної емульсії рослинного масла;
==> 2 г анестезину: по 2,5-20 мл препарату кожні 2 години, протягом доби.

Очищення інших частин тіла:
– Шкіра:
==> обмивання проточною водою;
==> мазь гідрокортизонова (Гідрокортизон);
==> гель Лідокаїновий (Лідокаїн);
==> мазь із антибіотиком.
– Очі:
==> промивання очей 0.9 % розчином NaCl;
==> проточною водою; ==> закапати в очі Тетракаїн*.

ПРОТОКОЛ № 37

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ МЕТАЛАМИ (МКХ 10: Т56, Т57).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> Унітіол (Дімавал, DPMS)* (15 мл на 1 склянку води);
==> 0,5 % розчин Тіосульфату натрію;
==> 0,2-0,5 % розчин магнію оксиду;
==> суміш активованого вугілля з водою;
==> при відсутності антидотів — збиті яєчні білки (4-12 білків на 1 л води);
==> при отруєнні барієм (солями барію) — 1-2 % розчин сірчанокислого натрію й магнію.
==> при отруєнні ртуттю (ртутьутримуючими речовинами) — вугілля активоване, 2 % розчин тіосульфату нaтрія.
==> при отруєнні свинцем (свинецьутримуючими речовинами) — вугілля активоване, молоко, білкова вода.
==> при отруєнні фосфором (фосфорвміщуючими речовинами) — 0,1-0l2 % розчин сірчанокислої міді, 0,2 % розчин пермaнгaнaту калію, вугілля активоване, 2 % розчин двовуглекислої соди.
==> при отруєнні цинком (цинкутримуючими речовинами) — вугілля активоване, 3 % розчин двовуглекислої соди.
==> при отруєнні сріблом (солі срібла) — 2 % розчин хлориду натрію, молоко, білкова вода.
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> 0,2-0,5 % розчин магнію оксиду по 1 ложці кожні 15 хв.;
==> Тіосульфат натрію в дозі (16,6 мл 30 % розчину Тіосульфату натрію на 100 мл питної води або розвести антидот з водою в співвідношенні 1:5, p/os):
• немовлята — 10,0;
• ;молодший вік — 20,0;
• шкільний вік — 50,0;
==> ентеросорбенти (вугілля активоване й ін.).

Примітка:
a) виявлення крові в промивних водах не є протипоказанням до проведення промивання шлунка;
b) застосування проносних засобів протипоказано при прийомі усередину отрут припікальної дії.

Повторні санації кишечнику 0,5 % розчином Тіосульфату натрію. Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

ПРОТОКОЛ № 38

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПЕСТИЦИДАМИ (ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ) (МКХ 10: Т60).

Санація шлунка
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> кип'ячену воду із суспензією активованого вугілля (30-40 г/л);
==> 0,1-0,2 % розчин Танін*у;
==> 2 % розчин NaHCO3;
==> 2 % розчин двовуглекислої соди;
==> розчин пермaнгaнaту калію (1:2000).
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> міді сульфат у дозі 0,1-0,2 г;
==> крохмаль;
==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг.
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока).

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Проносні:
– сульфат магнію (1 г/кг в 1 склянки води);
– вазелінове масло усередину (3-4 мл/кг);
– сифонні клізми;

Гастроінтестінальний лаваж повторно на всіх стадіях отруєння.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

ПРОТОКОЛ № 41

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ОТРУЄНЬ БІОТОКСИНАМИ ОТРУТНИХ МОРСЬКИХ ТВАРИН (МКХ 10: Т63).

– при жаленнях медуз:
==> нейтралізація отрути 3-9 % розчином столового оцту;
==> омивання уражених місць 3-9 % розчином столового оцту протягом 30 сек.;
==> при ураженні більше 50 % площі поверхні кінцівки — на зону жалення накласти пов'язку, що давить;
==> через 5 хв. мертві щупальця видалити сухим рушником.

Примітка: при опіках медузами не можна робити:
a) терти й скребти уражену ділянку шкіри;
b) промивати уражену ділянку прісною водою;
c) використовувати для обробки ураженої ділянки ізопропіловий спирт;
d) застосовувати розчини кислот для знезаражування (при опіках американської сітчастої медузи).

– при пораненнях коралами:
==> уражену ділянку обмити прісною водою й обробити етиловим спиртом або розчином аміаку;
==> на місця порізів накласти пов'язки із сірчанокислою магнезією.
==> за виникненням кон'юнктивіту, промити очі:
• прісною водою;
• % содовим розчином;
• закапати 1 % розчин Тетракаїну*.

– при пораненнях багатощетинковими хробаками:
==> уламки щетинок видалити за допомогою липкої стрічки (пластиру);
==> уражену ділянку шкіри обробити:
• ізотонічним розчином NaCl;
• антисептичним розчином (етиловим спиртом й ін.);
• розчином аміаку;
• розчином соди.
==> на уражену ділянку шкіри накласти компрес із риб'ячим жиром; іммобілізувати кінцівку.

– при ураженні, нанесених молюсками роду Conus:
==> видалити уламки шипа;
==> уражене місце обробити етиловим спиртом;
==> накласти асептичну пов'язку;
==> іммобілізувати уражену кінцівку.

– при ураженні отрутою голотурій:
==> уражену ділянку шкіри рясно промити водою;
==> витягти з ранок залишки голок або педіцелярій;
==> уражене місце обробити етиловим спиртом;
==> накласти асептичну пов'язку;
==> іммобілізувати уражену кінцівку.

– при пораненнях, нанесених отрутними рибами:
==> у перші хвилини після уколу (5-10 хв.) — відсмоктати отруту або максимально видавити її з місця укусу, масажуючи кінцівку в напрямку до ранки;
==> обробити рану антисептичним розчином;
==> накласти на рану асептичну пов'язку;
==> обколювання рани анестетиком й антибіотиком.

– при укусах морських змій:
==> відразу ж після укусу на уражену кінцівку накласти джгут (не більше ніж на 30 хв.);
==> відсмоктати отруту з ранки;
==> накласти компреси зі свинцевою водою або 2 % розчином соди;
==> проведення місцевого охолодження (аплікація ураженої ділянки льодом);
==> при розвитку набряку — циркулярна Прокаїнова блокада кінцівки.

ПРОТОКОЛ № 42

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ОТРУЄНЬ БІОТОКСИНАМИ ОТРУТНИХ ЗЕМНОВОДНИХ, ПЛАЗУЮЧИХ, ЗВІРІВ І ПТАХІВ (МКХ 10: Т63).

– Заходи долікарської допомоги:
==> Укласти потерпілого в горизонтальне положення з опущеним головним кінцем.
==> Здійснити 2 паралельних розрізи шкіри й підшкірно-жирової клітковини довжиною до 2 см через місця укусу змії, за умови:
• тільки у випадку тривалого транспортування в лікувальну установу;
• у будь-якому іншому випадку від виконання маніпуляції доцільно відмовитися;
• категорично забороняється робити розрізи хрест-навхрест (небезпека ушкодження нервів, судин).
==> Видавити (місце укусу широко взяти в складку, видавити з ранок краплю рідини) або аспірувати вміст із ранки. Аспірація найбільш ефективна в перші 5-10 хв. Під час аспірації доцільно робити масаж навколишній укус зони навкруги зони укусу, у напрямку рани.
==> Обробити місце укусу антисептиком (спиртові розчини йоду, брильянтової зелені).
==> Накласти тугу, але не сдавлюючу, суху асептичну пов'язку (з маззю Вишневського).
==> Забезпечити місцеве охолодження ранки.
==> Іммобілізувати уражену кінцівку в піднесеному положенні.
==> Забезпечити загальне зігрівання потерпілого.
==> Провести оральну регідратацію (гарячі напої).
==> Транспортувати потерпілого в лікувально-профілактичну установу на носилках лежачи.
– Лікувальні заходи на до шпитальному етапі:
==> Визначити й контролювати площу ураження та її динаміку в процесі транспортування.
==> Провести кругову Прокаїнову інфільтраційну блокаду (0,5 % розчин Прокаїну) вище (більш проксимально) місця укусу.
==> Провести обколювання місця укусу 0,3-0,5 мл 0,1 % розчин Епінефрину гідрохлориду.
– Алгоритм лікувальних заходів на шпитальному етапі:
==> Антитоксична імунотерапія: моно- або полівалентна протизміїна сироватка (п/ш у міжлопаточну область від 20 до 80 мл; при важких отруєннях у результаті укусів у голову, шию, судини — в/в, повільно).
• при введенні сироваток бути готовим до анафілактичних реакцій;
• Туга пов'язка із кінцівки видаляється тільки після введення сироватки.
==> Детоксикаційна терапія.
==> Симптоматична терапія.
==> Обробка рани:
• ПХО ран;
• мазева пов'язка.

ПРОТОКОЛ № 45

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ РОСЛИНАМИ, ЩО МІСТЯТЬ ОТРУТИ ПЕРЕВАЖНО КАРДІОТРОПНОЇ ДІЇ (МКХ 10: Т62).

Санація шлунка.
– попереднє спорожнювання шлунка перед санацією;
– обсяг рідини для разового введення повинен відповідати віку потерпілого (див. додатки);
– сумарний обсяг рідини для промивання шлунка повинен відповідати розрахунку 0,5-1,0 л на рік життя, але не більше 8-10 л;
– для промивання шлунка використовують:
==> гіперосмолярний (5 %) водяний розчин NaCL;
==> Унітіол (Дімавал, DPMS)* 5 % розчин (15 мл на 1 склянку води — 0,3 % розчин) .
– після промивання, у шлунок необхідно ввести (варіанти вибору та/або поєднання):
==> глина біла;
==> крохмаль; ==> вугілля активоване у дозі 1 г/кг.
==> слизові відвари — рисовий, вівсяний (до 200 мл);
==> молоко;
==> яєчні білки (12 білків на 1 л молока);
==> Цитрат магнію* 5-10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 20-50 мл;
• у віці 6-12 років — 100-150 мл;
• середня добова доза для дітей — 200-300 мл.
==> Сульфат магнію 10 % розчин (p/os, кожних 4-6 годин, до одержання ефекту) у дозі:
• у віці 2-5 років — 2-5 г;
• у віці 6-12 років — 5-10 г;
• середня добова доза для дітей — 10-30 г.

Повторні санації кишечнику гіперосмолярним водним розчином через кожні 8 годин, протягом першої доби від моменту госпіталізації пацієнта.

Ентеросорбція протягом усього гострого періоду захворювання (варіанти вибору):
– Гідрогель метил кремнієвої кислоти (Ентеросгель);
– вугілля активоване в дозі:
• для дорослих: по 50-100 г кожні 4-6 год.;
• для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.;
• для дітей 1-12 років: 25 г, болюсно, кожні 4-6 год.
– інші ентеросорбенти.

В наступних номерах журналу будуть опубліковані розділи "Заходи щодо видалення отрути, яка всмокталася у кров'яне русло", "Заходи поcиндромної терапії" та наступні додатки:
• Речовини, що використовуються для інактивації отрути в шлунку.
• Хімічні речовини, що використовуються для введення в шлунок в ролі антидотів.
• Показання до операції водного навантаження з форсованим діурезом (ФД) та діалізної терапії в залежності від характеру отрути.
• Деякі токсини і лікарські препарати, які ефективно можуть бути видалені з кров'яного русла методом діалізу.
• Основні показання щодо застосування основних методів активної детоксикації в умовах гострих екзогенних отруєнь.
• Ефективність методів детоксикації у залежності від агента, що спричинив отруєння.
• Перелік речовин, які ефективно видаляються з кров'яного русла методом гемосорбції.
• Основні фармакологічні засоби, що застосовують в ролі антидотів при лікуванні гострих екзогенних отруєнь.
• Перелік фармакологічних препаратів, застосування яких може бути рекомендовано за умов їх реєстрації в Україні.
• Обсяги рідини, що використовуються для санації шлунково-кишкового тракту.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний формуляр лікарських засобів, перший випуск / [Чумак В.Т., Мальцев В.І., Морозов А.М., Парій В.Д., Степаненко А.В.] під ред. В.Т.Чумака -[2-е вид.]. — К., МОРИОН, 2009. — 1200 с.

2. Комаров Б.Д. Хирургические методы лечения острых отравлений / Б.Д. Комаров, Е.А.Лужников, И.И. Шиманко М.: Медицина, 1981. —С. 3-269.

3. Костюченко А.Л. Экстракорпоральная детоксикация и гемокоррекция при критических состояниях / А.Л. Костюченко — СПб., ТНА, 2001. —С. 3-9. — (Сборник трудов IX ежегодного нефрологического семинара).

4. Лужников Е.А. Детоксикационная терапия: [Руководство для врачей —Cерия "Мир медицины"] / Е.А.Лужников, Ю.С. Гольдфаб, С.Г. Мусселиус —СПб.: "Лань", 2000. — 192 с.

5. Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів: наказ МОЗ України від №897 від 27.12.2006. — К., 2006.

6. Примерный перечень ВОЗ Основных лекарственных средств: (15 перечень, март 2007) [Электронный ресурс] / Режим доступа к док.: http://www.who.who.int/medicines/p ublications/EML15.pdf.

7. Про затвердження першого випуску Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності: наказ МОЗ України від 17.03.2009 № 173. — К., 2009.

8. Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств: Вып.2. Формулярная система / [под ред. Чучалина А., Вялкова А.]. —М., 2006.

9. ATC DDD Index 2008 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2008.

10. ATC DDD Index 2009 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2009.

11. РВ.Beeson et al., 1979; L.M.Haddad & J.F.Winchester, 1983; H.R.Harter et al., 1979: М.A.Mansell & A.J.Wing, 1983; G.E.Schreiner, 1958; G.W.Thorn et al., 1977.

12. British National Formulary: 57 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: http://bnf.org/bnf/.

13. British National Formulary for children [Electronic resource] / Access to the resource:http://bnfc.org/bnfc/.

14. British National Formulary: 55 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: www.bnf.org.

15. WHO Model Formulary 2008 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/selec-tion_medicines/list/WMF2008.pdf.

16. WHO Model List of Essential Medicines (revised in March 2007 to produce the 15th Model List) [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medi-cines/publications/08_ENGLISH_ind exFINAL_EML15.pdf.

17. WHO Model List of Essential Medicines for Children 1st List, October 2007 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medicines/publi-cations/essentialmedicines/en/index. html.

18. Poison Index. Micromedex® Healthcare Series, 2008.

 

REFERENCES

1. Derzhavnyj formulyar likars'kykh zasobiv, pershyj vypusk / [Chumak V.T., Mal'cev V.I., Morozov A.M., Parij V.D., Stepanenko A.V.] pid red. V.T.Chumaka -[2-e vyd.]. — K., MORION, 2009. — 1200 s.

2. Komarov B.D. Khirurgicheskie metody lecheniya ostrykh otravlenij / B.D. Komarov, E.A.Luzhnikov, I.I. Shimanko M.: Medicina, 1981. —S. 3-269.

3. Kostyuchenko A.L. Ekstrakorporal'naya detoksikaciya i gemokorrekciya pri kriticheskikh sostoyaniyakh / A.L. Kostyuchenko — SPb., TNA, 2001. —S. 3-9. — (Sbornik trudov IX ezhegodnogo nefrologicheskogo seminara).

4. Luzhnikov E.A. Detoksikacionnaya terapiya: [Rukovodstvo dlya vrachej —Ceriya "Mir mediciny"] / E.A.Luzhnikov, Yu.S. Gol'dfab, S.G. Musselius —SPb.: "Lan'", 2000. — 192 s.

5. Perelik likars'kykh zasobiv, dozvolenykh do zastosuvannya v Ukraini, yaki vidpuskayut'sya bez receptiv z aptek ta ikh strukturnykh pidrozdiliv: nakaz MOZ Ukrainy vid №897 vid 27.12.2006. — K., 2006.

6. Primernyj perechen' VOZ Osnovnykh lekarstvennykh sredstv: (15 perechen', mart 2007) [Elektronnyj resurs] / Rezhim dostupa k dok.: http://www.who.who.int/medicines/p ublications/EML15.pdf.

7. Pro zatverdzhennya pershoho vypusku Derzhavnoho formulyaru likars'kykh zasobiv ta zabezpechennya joho dostupnosti: nakaz MOZ Ukrainy vid 17.03.2009 № 173. — K., 2009.

8. Federal'noe rukovodstvo dlya vrachej po ispol'zovaniyu lekarstvennykh sredstv: Vyp.2. Formulyarnaya sistema / [pod red. Chuchalina A., Vyalkova A.]. —M., 2006.

9. ATC DDD Index 2008 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2008.

10. ATC DDD Index 2009 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2009.

11. РВ.Beeson et al., 1979; L.M.Haddad & J.F.Winchester, 1983; H.R.Harter et al., 1979: М.A.Mansell & A.J.Wing, 1983; G.E.Schreiner, 1958; G.W.Thorn et al., 1977.

12. British National Formulary: 57 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: http://bnf.org/bnf/.

13. British National Formulary for children [Electronic resource] / Access to the resource:http://bnfc.org/bnfc/.

14. British National Formulary: 55 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: www.bnf.org.

15. WHO Model Formulary 2008 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/selec-tion_medicines/list/WMF2008.pdf.

16. WHO Model List of Essential Medicines (revised in March 2007 to produce the 15th Model List) [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medi-cines/publications/08_ENGLISH_ind exFINAL_EML15.pdf.

17. WHO Model List of Essential Medicines for Children 1st List, October 2007 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medicines/publi-cations/essentialmedicines/en/index. html.

18. Poison Index. Micromedex® Healthcare Series, 2008.

Надійшла до редакції 13.07.2010